Home » » Rahasia Istighfar

Rahasia Istighfar

Rahasia Istighfar 

Ketika sedang asyik berselancar di embahnya yang punya tempat penyimpanan data / file dari catatan yang berkembang didunia per-online-an, saya menemukan sebuah catatan yang isinya terkesan ditutup - tutupi / dirahasiakan , meskipun sebenarnya tidak dan bahkan disebar luaskan oleh si pemilik catatan. 

Kesan ditutup - tutupi / dirahasiakan hanya sekedar pada judulnya saja , mungkin agar orang yang membaca penasaran dan judulnya dibuat begitu agar menarik pembaca halaman depan. 

Berikut adalah hasil kutipan dari catatan yang saya temukan tentang rahasia Istighfar yang pada catatan ini hanya dibahas tujuh buah saja.

Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan kalimat "Astaghfirullohal adhiim" dan atau kalimat permintaan / permohonan ampunan lain yang memiliki arti makna yang sama. Permohonan ampun ini hendaknyalah dilakukan oleh setiap orang yang hendak bertaubat dengan hati yang tulus, ikhlas semata mata mencari Ridha Nya dan dibarengi dengan penyesalan atas perbuatan salah yang telah dilakukan serta bertekad untuk tidak mengulanginya dikemudian hari.

Berikut inil adalah 7 rahasia istighfar disertai dengan dasar yang dipergunakan dalam rangka menyingkap 7 rahasia Istighfar 

1. Mendatangkan ampunan dari Allah
"Maka aku katakan kepada mereka : Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun". (QS Nuh: 10-12)

2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki
"Barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam mengatasi setiap kesulitan, setiap kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga kepadanya". (HR. Abu Daud)

3. Menambah kekuatan
"Dan (Hud berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu taubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu…"(QS Hud: 52)

4. Memperoleh banyak kenikmatan
"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan”(QS Hud:3)

5. Turunnya rahmat
"Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat" (QS An-Naml:46)

6. Sebagai kafaratul majlis
"Barangsiapa yang duduk dalam satu majlis (perkumpulan orang) lalu di dalamnya banyak perkataan sia-sianya, kemudian sebelum ia bangkit dari majlis membaca (istighfar): "subhaanakallaahumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik" maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama di majlis itu" (HR. Turmudzi)

7. Terhindar dari azab Allah
"Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun" (QS Al Anfal:33)

Wallahu A'lam

0 comments:

Post a Comment